Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

En milliard landbrugskroner til naturen

Vandløb 160px Regeringen kan få en milliard kroner til natur-, miljø- og klimatiltag ved tage pengene fra landbrugsstøtten, mener Det Grønne Kontaktudvalg.

Den seneste reform af EU’s landbrugsstøtte giver de enkelte EU-lande mulighed for at bruge op til 15 procent af landbrugsstøtten til at gøre landbruget mere natur- og miljøvenligt. Det bør den danske regering benytte sig af, mener Det Grønne Kontaktudvalg, hvor Det Økologiske Råd er medlem.

Man kan uden problemer tage én af de seks milliarder kroner, danske landmænd hvert år får i støtte, og øremærke den til grønne formål, mener udvalget. Det er der i høj grad behov for, for Danmark er et af Europas mest intensivt opdyrkede lande. Pengene bliver i landbruget, og det vil ikke koste statskassen noget, understreger organisationerne.

Det Grønne Kontaktudvalg, som består af 17 grønne organisationer, understreger, at pengene skal blive i landbruget, og at omprioriteringen ikke vil koste statskassen en krone.

 

Pressemeddelelse:

Organisationer: Tag en milliard af landbrugsstøtten til grønne formål En milliard kroner til naturen helt uden, at det koster statskassen én krone. Det Grønne Kontaktudvalg opfordrer regeringen til at finansiere dele af den danske na- tur-, miljø- og klimaindsats ved at gøre en mindre del af landbrugsstøtten grøn.

Langt de fleste af de mere end seks mia. kroner dansk landbrug modtager i EU’s landbrugs- støtte gives i dag uden, at der bliver stillet krav. Med den nye reform af EU’s landbrugsstøtte kan de enkelte EU-lande nu vælge at bruge op til 15 procent af støtten til at gøre landbruget mere natur- og miljøvenligt. Det er der brug for i Europas hårdest dyrkede land, og de grønne foreninger i Danmark opfordrer derfor til, at regeringen fremover øremærker en mindre del af landbrugsstøtten til grønne formål som et led i den grønne omstilling af landbruget. Pengene bliver i landbruget og det koster ikke statskassen noget, understreger organisationerne.

Alle vinder

- Der er behov for midlerne, hvis Regeringen skal opfylde målene i vand- og naturplanerne, i klimaplanen, økologihandlingsplanen og i skovplanen. Og der forsvinder ingen penge fra land- brugserhvervet – men der vil ske en solidarisk omfordeling af støttemidlerne. Natur- og Land- brugskommissionen anbefaler en målrettet miljøregulering. Det medfører, at nogle landmænd kan dyrke mere, mens andre må dyrke mindre eller helt ophøre på nogle marker. De land- mænd, som må holde for i en ny og målrettet regulering, vil kunne blive kompenseret gennem de nye grønne penge. Det vil betyde natur-, miljø- og klimagevinster uden, at landbrugser- hvervet samlet set taber på det, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Na- turfredningsforening.

- Danmarks forpligtigelser på natur, klima og miljø er bundne opgaver, og kommer pengene ikke via landbrugsstøtten, skal de skaffes ad anden vej - via dansk lovgivning og finansiering. Men jeg tror oprigtigt på, at danskerne kan se fornuften i, at landbrugsstøtten nu skal give fordele for skatteyderne i form af natur og renere vand, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

- Det er oplagt og helt nødvendigt at bruge nogle af landbrugsstøttemidlerne til at betale landmændene for at dyrke naturvenligt med plads til viber og lærker, frem for blot bevidstløst at støtte et landbrug, der i øjeblikket gør det modsatte, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Omfordeling af midler er ikke alvorligt for konkurrenceevnen

En række EU-lande har allerede besluttet sig for en frivillig overflytning af støtte til miljøord- ningerne – f.eks. England, Frankrig og Tyskland. De har ikke valgt fuld fleksibilitet på 15 pct. - men det skyldes, at deres forpligtelser er mindre end de danske. Dansk landbrug er det mest intensive i verden, og tabet af næringsstoffer påvirker en række sårbare vandområder, inkl. Østersøen. Regeringen skal inden sommerferien træffe beslutning om, hvorvidt der skal over- føres flere midler fra den direkte EU støtte til landbruget til mere målrettede grønne indsatser de næste fem år.

For yderligere oplysninger:

Ella Maria Bisschop-Larsen, formand for Det Grønne Kontaktudvalg og Præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Tlf.: 20 40 23 10.
Leif Bach Jørgensen, Landbrugspolitisk medarbejder, Det Økologiske Råd. Tlf.: 33 18 19 35
Rikke Lundsgaard, Landbrugspolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening. Tlf.: 23 20 30 07

FAKTA:

EU ́s landbrugsstøtte består af direkte landbrugsstøtte og den såkaldte landdistriktspulje, LDP. LDP indeholder bl.a. alle de grønne elementer i landbrugsstøtten. Efter den nye reform af EU- støtten er der mulighed for at skaffe flere penge til LDP. Medlemslandene kan nemlig overføre op til 15 procent af midlerne fra den direkte landbrugsstøtte til LDP – via den såkaldte Fleksibi- litet. Hvis et medlemsland benytter sig af denne mulighed, er der ikke krav om national medfi- nansiering, og Fleksibilitet vil derfor være neutral for den danske statskasse – og pengene for- bliver i landbruget. Reformen af EU's fælles landbrugspolitik betyder en reduktion på 45 pct. af midlerne i Land Distrikts Puljen, LDP. Hvis ikke Danmark benytter sig af muligheden for fleksibilitet, vil der modsat være langt færre penge til rådighed til miljø-, natur- og klimaformål end hidtil.

Danske landmænd vil stadigt være blandt de landmænd i EU, der modtager flest støttekroner per hektar, når den nye reform er fuldt indfaset i 2020. Landbruget stilles således ikke dårligere end konkurrenterne i de øvrige lande, men vil med en grønnere landbrugsstøtte dels være med til at rydde op efter egen forurening med næringsstoffer og sprøjtegifte, dels være med til at sikre en mere bæredygtig produktion fremadrettet.

 

Det Grønne Kontaktudvalg

Medlemmer:

Biologforbundet Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Denmark
Dansk Pattedyrforening
Dyrenes Beskyttelse
Dansk Entomologisk Forening
Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Geografforbundet
Greenpeace-Danmark

Natur og Ungdom
Verdens Skove (Nepenthes)
WWF Verdensnaturfonden
Jydsk Naturhistorisk Forening
Det Økologiske Råd
Dansk Geologisk Forening
Oceana

Observatører:
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund

 

Læs også

Notat fra Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd: "Danmark har brug for fuld fleksibilitet":


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small