"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Randzoner er et godt virkemiddel

Landbrug 1 Det Økologiske Råd tager afstand fra regeringen og de borgerliges aftale om at halvere randzonerne.

Pressemeddelelse:

Randzoner er et godt virkemiddel

En rigtig dårlig idé at halvere mængden af randzoner, mener Det Økologiske Råd.

Det er en rigtig dårlig idé at halvere arealet med randzoner fra 50.000 til 25.000, som regeringen i øjeblikket forhandler med de borgerlige partier.

Det mener Det Økologiske Råd, som peger på, at randzonerne er et effektivt virkemiddel, der kan mindske udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet. Randzonerne er også med til at beskytte biodiversiteten – det vilde dyre- og planteliv. Og endelig vil de reducere udslip af klimagasser, fordi man dermed tager nogle af de mest kulstofholdige jorde ud af dyrkning.

”Det vil være rigtig ærgerligt, hvis man reducerer randzonerne. De er et kinderæg, som beskytter vandmiljøet mod både kvælstof, fosfor og pesticider. Og som en ekstra bonus hjælper de til at opretholde et alsidigt dyre- og planteliv”, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Randzonerne blev i 2009 besluttet som led i den borgerlige regerings Grøn Vækst udspil. Det var en delvis kompensation for de naturværdier, som gik tabt, da man pløjede 121.000 ha brakarealer op i 2008-2009. Men VK-regeringen nølede med at omsætte beslutningen til handling.

Randzonerne var i spil allerede fra 2003 som led i Vandmiljøplan 3 – men her som en frivillig ordning. Dette kunne været blevet en succes, hvis landmændene var gået positivt ind i udpegningen af randzonerne i form af de mest sårbare jorder. De nuværende randzoner udlægges generelt 10 m på hver side af vandløb og søer – og vel at mærke med fuld kompensation til de landmænd, som går ind i ordningen.

”Landmændene kritiserer, at randzonerne er generelle. Men politikerne har netop valgt dette, fordi landmændene ikke selv ville bidrage positivt til en intelligent løsning. Og nu nærmer vi os deadline, hvor Danmark skal leve op til EU's vandmiljøkrav”, pointerer Christian Ege.

Randzonerne et vigtigt tiltag, som bør gennemføres her og nu. Det Økologiske Råd foreslår, at man hen ad vejen får mulighed for at fritage bestemte vandløb fra kravet, hvis det kan påvises, at det ikke har væsentlig effekt ved netop disse vandløb. Landbruget ønsker målrettet regulering og henviser til Natur- & Landbrugskommissionens rapport, som netop foreslår dette. Men randzoner er i nogen grad et målrettet virkemiddel, idet jord netop tages ud af dyrkning langs vandløb og ikke bare generelt.

”Man kan så senere gøre randzonerne endnu mere målrettede. Men vi kan ikke bare udskyde enhver handling, indtil vi har den ideelle løsning. Alt tyder på, at det vil tage lang tid at lave den kortlægning af jorden, som er nødvendig for de langsigtede intelligente løsninger”, slutter Christian Ege.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, sekretariatsleder, 28580698/33181933, og landbrugsfaglig medarbejder Leif Bach Jørgensen, 61365046, i Det Økologiske Råd 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small