Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Kommuner er en vigtig brik til energieffektiviseringer i små virksomheder

Minister: Kommunerne spiller en vigtig rolle, hvis vi vil fremme energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder

Mere end 100 ildsjæle var d. 22,. januar 2018 samlet i HUSET i Middelfart for at diskutere og udveksle erfaringer om, hvordan man fremmer energi-effektiviseringer i små og mellemstore virksomheder (SMV), og hvordan kommunerne kan spille en rolle i den proces.

Konferencen blev afholdt af Energistyrelsen, Det Økologiske Råd, Energiforum Danmark, Dansk Erhverv og KTC, og blev åbnet af Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som bl.a. nævnte at kommunerne spiller en afgørende rolle, hvis man vil have flere SMV’er til at energieffektivisere.

Ifølge ministeren er kommunernes indsats med til, at vi kan have velstand og vækst, uden at øge energiforbruget.

”Det er en bedrift, der er vækker opsigt i verden, at Danmark i løbet af de sidste årtier har formået næsten at fordoble vores BNP og samtidigt have et uændret energiforbrug og faldende CO2-udledning,” sagde Lilleholt og fortsatte:

”Kommunerne har en særlig rolle, fordi de har kontakt til de lokale SMV’er. Samtidigt kender kommunerne lokalsamfundet og ved, hvad der rør sig, og hvad borgerne er optagede af. De har også mulighed for at sætte en overordnet ramme for, hvor man gerne vil hen. Kommunerne kan prioritere hvilke opgaver og indsatsområder, der er særligt vigtige – fx opgaver inden for det grønne område, og på den måde være med til at fremme fortællingen om, at kommunen er grøn.”

Den slags kan ifølge ministeren have betydning for lokalområdet og for motivationen hos borgere og virksomheder i lokalsamfundet – på samme måde som billedet af Danmark som grønt foregangsland har betydning for danske virksomheder.

Samtidigt pointerede ministeren, at lokal grøn vækst kræver en gennemtænkt plan, der tager udgangspunkt i de konkrete forhold i lokalområdet, og at kommunerne med fordel kunne gå ind i et aktivt samarbejde med erhvervslivet om, hvad der er behov for frem for at trække krav ned over hovedet på virksomhederne.

”Hvis man gør det er der ikke tvivl om, at vækst og klima kan gå hånd i hånd og at grøn omstilling kan gavne beskæftigelsen,” afsluttede Lars Chr. Lilleholt.

Læs hele ministerens tale på: http://efkm.dk/ministeriet/ministeren/taler-og-debatindlaeg/2018/januar/tale-ved-konference-om-groen-vaekst-i-kommunerne-og-energieffektivisering-i-erhvervslivet-d-22-januar/

Gode takter i aftale om målrettet regulering

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om ny målrettet regulering på landbrugsområdet indeholder mange gode elementer. Dog er det dårligt politisk håndværk, at en vigtig langsigtet aftale laves som smalt forlig. Og muligheden for afbrænding af fiberfraktionen fra gylle er skadelig for miljø og jordkvalitet.

Indeklimaet i børneinstitutioner skal undersøges

Indeklimaet i børneinstitutioner er påvirket af blandt andet kemikalier i legetøj, partikler fra madlavning og bål samt udsving i temperaturer og fugt. Indeklimaet påvirker børns trivsel og sundhed, og derfor undersøger Det Økologiske Råd, i et projekt støttet af Realdania, hvordan det står til med indeklimaet i række børneinstitutioner.

Klimarådets anbefalinger til udbygning af vedvarende energi i energiaftalen

Klimarådet giver anbefalinger til udbygning af vedvarende energi, men glemmer at inddrage mål og virkemidler for forbruget i transportsektoren og industriens procesenergi. Derudover mangler Klimarådet fokus på energieffektivitet, som er et nødvendigt og omkostningseffektivt element i den grønne omstilling.

Anbefalinger til indhold af Direktivet for Vedvarende Energi

Det Økologiske Råd og WWF’s har lavet en række anbefalinger til indhold af det danske mandat på Direktivet for Vedvarende Energi (VE-direktivet), som vedtages i Folketingets Europaudvalg den 15. december 2017.


På Europaudvalgsmødet tages der stilling til det forhandlingsmandat, som danner grundlag for den danske indsats i forhandlingerne om en generel indstilling af EU’s VE-direktiv i ministerrådet.

VE-direktivet er bl.a. med til at bestemme målsætninger for VE i EU’s energiforbrug og transportsektor, samt definere bæredygtighedskriterierne for bioenergi.

Det Økologiske Råd og WWF har i en fælles henvendelse givet anbefalinger på en række centrale punkter i VE-direktivet.

Vi anbefaler bl.a at Danmark arbejder for:

  • et så ambitiøst som muligt VE-mål  i EU, og som minimum 35 % i 2030
  • at der sikres fleksible og forudsigelige støtteordninger for VE
  • ambitiøse krav til Bæredygtighedskriterier for bioenergi og biomasse

Læs hele pdf brevet med anbefalinger og baggrund her (765 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

 

Offentligt møde om landbrug:
Vil vores fosfor slippe op?
Tid: ons.18. april, kl. 15-17.30.
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Program og tilmelding offentliggøres senere

Generalforsamling
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Dagsorden offentliggøres senere

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small