Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nyheder

Energibesparelser i kommunerne

De danske kommuner er centrale aktører i indsatsen for at reducere energiforbruget og udledningen af drivhusgasser. Kommunerne kan først og fremmest begrænse energiforbrug, klimapåvirkning og omstille til vedvarende energi i deres egne aktiviteter, dernæst har kommunerne mulighed for at stille krav i indkøbspolitikken samt ved udbud af opgaver og endelig kan kommunerne gå foran som rollemodeller for borgerne og virksomheder.

Virksomhedsrettede aktiviteter

Erhvervsvirksomhederne i en kommune står typisk for 30–60 pct. af kommunens samlede CO2-udledningen. Derfor har mange kommuner erkendt, at det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at sætte energieffektiviseringer på virksomhedernes dagsorden.
Kommunerne har den fordel, at de via deres rolle som myndighed, også har en autoritet og uvildighed, der betyder, at der bliver lyttet til budskaberne fra dem.

Find inspiration her:

Energibesparelser i små og mellemstore virksomheder:

Kommunerne har via deres centrale rolle i lokalsamfundet mulighed for at påvirke de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som ligger inden for kommunegrænsen. Små- og mellemstore virksomheder (SMV) står for en stor del af den samlede CO2-udledning i kommunerne. Derfor er det nødvendigt at inddrage erhvervslivet og sætte energieffektiviseringer på virksomhedernes dagsorden, hvis de kommunale klimamål skal nås. 

Borgerrettede aktiviteter

De danske kommuner er centrale aktører i indsatsen for at fremme energirenoveringer af private boliger. Derfor er det vigtigt, at I som kommune sætter energieffektiviseringer på borgernes og virksomhedernes dagsorden, idet I via jeres rolle som myndighed også har en autoritet og uvildighed, som betyder, at der bliver lyttet til budskaberne fra jer.

Private boligejere kan i gennemsnit spare en tredjedel af varmeforbruget (ifølge Energiforum Danmark) og har altså udsigt til store besparelser, hvis de vælger at energirenoverer deres bolig. Udfordringen er dog, at mange boligejere tøver med at energirenovere, fordi renoveringerne ofte er dyre og komplicerede.
 
Som kommune kan I aktivt medvirke til at fremme energirenovering i private boliger ved at gå forrest som rollemodeller og tage initiativ til borgerarrangementer med fokus på behovet for energirenovering, ligesom I kan søsætte ’for enden af vejen møder’, arrangementer om BedreBolig-ordningen, tilbud om energirådgivning m.m.

Se, hvad I kan tilbyde som kommune:

  • BedreBolig er en landsdækkende ordning udviklet af Energistyrelsen, som gør det nemmere for boligejerne at renovere deres boliger på en energirigtig måde. Alle kommuner kan eksempelvis rekvirere gratis foldere om BedreBolig til uddeling blandt boligejere. Læs mere >> 
  • SparEnergi er Energistyrelsens side om energi. Her finder du gode råd om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger i hjemmet, ligesom du kan finde alt om energiløsninger i det offentlige. Læs mere >>
  • Sådan griber Sønderborg Kommune deres indsats overfor borgerne an >>
  • Energivejlederordningen er en landsdækkende faglig ordning for udførende installatører og håndværkere, der har taget et eller flere kurser om energirenovering og -vejledning. Læs mere >> 
  • En kommune kan tilbyde deres grundejerforeninger ”for enden af vejen”- arrangementer.  Læs mere >> 

 

Klimakommune 

En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum to procent hvert år og minimum i fem år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed.

Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i egne bygninger til større vedvarende energiprojekter.

Læs mere om ordningen hos Danmarks Naturfredningsforening >> 

Klimakommune Plus

Nogle kommuner gør mere end at reducere CO2-udslippet fra egne bygninger, drift og indkøb osv. De står også bag indsatser, der understøtter energirenoveringer hos boligejere og virksomheder i kommunen. Det kan gøre dem til en Klimakommune Plus.

Der er mange måder at gå til energirenoveringen på, og som Klimakommune Plus er det ikke afgørende, hvilke indsatser der vælges, men at initiativet har en beviselig klimaeffekt. 

I Gladsaxe Kommune tilbydes eksempelvis både borgerne og virksomheder gratis energirådgivning. Men man kan også gøre som i Frederikshavn Kommune, hvor man har valgt at gå til bankerne, for at give dem information og viden om fordele ved energirådgivning, som de så kan tage med videre til deres kunder.

Læs mere om ordningen hos Danmarks Naturfredningsforening >>

 

 

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis