BERAS Implementation – et nyt projekt om fremme af økologisk landbrug

Bæredygtige kredsløb i fødevaresektoren.

Østersøens vandmiljø er truet og det intensive, industrielle landbrug er en væsentlig årsag til dette. Danmark er blandt de lande, der udleder meget kvælstof til Østersøen pga. den meget intensive landbrugsproduktion. I projektet BERAS Implementation, der har deltagelse fra alle lande i Østersøregionen, sættes der fokus på at udvikle et økologisk landbrugskoncept baseret på lokale kredsløb og lokal afsætning. Projektets mål er at bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet – med særligt fokus på havmiljøet i Østersøen.

ERA: Ecological Recycling Agriculture
BERAS: Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society
BIC-center: BERAS Implementation Center
Se mere på: www.beras.eu

 

Nye udgivelser fra BERAS Implementation:

  • Guidelines for Ecological Recycling Agriculture, ERA består af 4 bøger, som grundigt giver en indføring i, hvorledes man i praksis laver Økologisk Kredsløbslandbrug. Bøgerne er lavet af forskere og rådgivere og henvender sig specielt til landmænd og rådgivere, samt til uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere og interesserede borgere. Hele serien kan ses på engelsk her >>. To af bøgerne er desuden oversat til dansk:
  • ”Økologisk Kredsløbslandbrug – Bind 1: Guidelines ERA landbrug” – default download >> (7.49 MB)
  • ”Økologisk Kredsløbslandbrug – Bind 4: Gård eksempler” –  default download >> (4.02 MB)
  • En ny rapport, ” Policy Recommendations to Save the Baltic Sea: Conversion to Ecological Recycling Agriculture” beskriver reformen af den europæiske landbrugspolitik, CAP. Rapporten indeholder desuden beskrivelser af landbrugspolitikken i Danmark, Estland, Lithauen og Polen med baggrundsanalyse omkring geografiske forhold og strukturudvikling i landene, hidtidig regulering samt landespecifikke anbefalinger for fremtidig landbrugspolitik. Rapporten giver et spændende indblik i baggrunden for den fælles landbrugspolitik: Hvad kan gøres fælles, og hvad må gøres mere målrettet og specifikt rettet mod lokale forhold? Rapporten kan downloades på engelsk default her >> (2.36 MB) .

Fokus på miljømæssig bæredygtighed
Omlægning til økologi alene reducerer ikke nødvendigvis kvælstofudledningen – men man kan tilrettelægge den økologiske produktion og forbrugsmønstrene, så det samlet set giver en væsentlig reduktion. Projektet arbejder på at udvikle sådanne metoder.

En ERA-gård er altså først og fremmest økologisk og opfylder det økologiske regelsæt med bl.a. ingen brug af sprøjtemidler og kunstgødning.  Derudover kendetegnes en ERA-gård ved:
o En ERA gård er stort set selvforsynende med foder og gødning
o Antallet af dyreenheder pr. ha er forholdsvis lavt (0,5-0,9)
o Også afsætningen skal så vidt mulig være lokal.
o Det lave input sikrer et minimalt spild af næringsstoffer og derved en lav udledning til vandmiljøet
o Der er fortsat brug for at udvikle metoderne, med udgangspunkt i at bruge de ressourcer man har, så næringsstofferne udnyttes optimalt.

Fokus på økonomisk og social bæredygtighed
ERA-gårdene er basen i Bæredygtige Fødevarenetværk, hvor landmænd, forarbejdningsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og skoler, samt offentlige og private forbrugere indgår i et samarbejde til gavn for alle parter. Formålet med Bæredygtige Fødevarenetværk er:
o At skabe et solidt økonomisk fundament for ERA-gårdene.
o Øget beskæftigelse og liv i landdistrikterne
o Øget lokal forarbejdning af produkter
o Forøget lokal afsætning og lokalt forbrug af økologiske fødevarer bl.a. i offentlige institutioner.

Udpegning af demonstrationsgårde for Økologisk Kredsløbslandbrug og Bæredygtige Fødevarenetværk
BERAS-projektet har udpeget en række demonstrationsgårde for Økologisk Kredsløbslandbrug og Bæredygtige Fødevarenetværk i alle Østersølandene. 3 sjællandske gårde danner tilsammen et nyt dansk demonstrations-center - indvielsen finder sted 3. juli 2012.

Se folder: Landbrug for en bæredygtig fremtid
Se folder: Udvikling af bæredygtige fødevarenetværk
Se folder: De danske demonstrationsgårde
Se program: Indvielse af demonstrationsgårde

På demonstrationsgårdene vil det være muligt at blive yderligere informeret omkring ERA-konceptet. Der arrangeres lejlighedsvis informationsmøder og rundvisninger, og der findes udstillinger og udstillingsmaterialer. Økologisk Rådgivning og landmændene på gårdene er samtidig i gang med at etablere kontakt til flere landbrug, der er interesserede i Økologisk Kredsløbslandbrug.

Øvrige aktiviteter
Der vil i den treårige projektperiode desuden være en række konferencer og samarbejder om udvikling af guidelines, undervisningsmateriale, politikforslag m.v. Beras og ERA-konceptet blev præsenteret på europæisk konference på Christiansborg om reformen af den europæiske landbrugspolitik. Konferencen fandt sted den 2. marts 2012 – se program og præsentationer her

BERAS projektet arbejder også med at fremme forbruget af lokale økologiske produkter via de offentlige indkøb. Der arbejdes med konceptet ”Diet for a clean Baltic”, der er baseret på lokale råvarer og en kostomlægning bl.a. i offentlige institutioner til bæredygtig, klimavenlig mad. I oktober 2011 blev der holdt en konference i København, Diet for a Clean Baltic. Se præsentationer fra konferencen her.

BERAS Implementation er et internationalt projekt, som er medfinansieret af EU. Projektperiode 2010 – 2013. Projektet har 24 partnere og 35 associerede organisationer i 11 lande rundt om Østersøen.

Det Økologiske Råd er dansk partner i projektet. Projektet er støttet af EU via Baltic Sea Regional Programmet og den danske del af projektet er også støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug og EU-nævnet Pulje C. Økologisk Rådgivning, Økologisk Landsforening, Københavns Madhus og Frugtformidlingen er med som danske associerede partnere i projektet.

Kontakt Leif Bach Jørgensen på leif@ecocouncil.dk eller økologisk konsulent Henning Hervik på hhe@ecoadvice.dk. hvis du vil høre mere om projektet.

Læs mere om projektet på Beras egen hjemmeside www.beras.eu