Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyheder

Summer School om Danmarks energifremtid

29.-31. august 2013
(Deltagelse sker efter invitation)

Energifonden har bedt Det Økologiske Råd om at gennemføre en Energipolitisk SummerSchool over to et halvt døgn i slutningen af august 2013. Formålet er at give deltagerne øget indsigt i og en fælles forståelse af de store udfordringer, vi står overfor på energiområdet i de kommende år. Summer School giver endvidere mulighed for at skabe netværk på tværs af de forskellige sektorer, som mange aktører befinder sig i til daglig. Under kursusforløbet indføres deltagerne i landets energipolitik, i drivkræfterne bag – samt de fremtidige udfordringer og muligheder inden for energiområdet. Deltagerne får styrket deres brede viden om energipolitik og ‘energi-praktik’ – med henblik på at gøre dem til endnu mere kompetente beslutningstagere.

Summer School retter sig mod aktører, der enten direkte eller indirekte er med til at træffe beslutninger om vores forbrug af eller produktion af energi inden for el, varme, køling, byggeri og transport. Dvs. politikere, rådgivere i brancheorganisationer og virksomheder, embedsmænd, NGO’er mv. – kort sagt alle, der tager, forbereder, påvirker eller skriver om beslutninger på energiområdet. Deltagelse sker efter invitation.

 

Program for Summer School 2013

default Download program >> (341 KB)  

Det Økologiske Råd har udarbejdet et debatoplæg til hver af de 8 sessioner på Summer School 2013. Debatoplæggene er Det Økologiske Råds bud på et udgangspunkt for en debat om den fælles forståelse af den energipolitiske virkelighed og de udfordringer som skal tackles i den kommende tid for at gennemføre den danske energiomlægning frem mod 2050 så billigt og effektivt som muligt for det danske samfund. Læs mere om formålet med debatoplæggene,  default download dokumentet ”Formål med debatoplæg” >> (231 KB)

Session 1 indeholder en indledende oversigt over historien bag det danske energisystem. Herved søges at bibringe en forståelse af, hvorfor vi står med det energisystem, som vi har idag.
default Download debatoplægget her >> (237 KB)

Download oplæg fra sessionen:
default Session 1 - Helge Ørsted Pedersen - Vejen til det danske energisystem >> (4.14 MB)

Session 2 giver en status på de beslutninger og dermed de udfordringer, som vi står over for på EU-plan og i Danmark, når vi skal omlægge det danske energisystem frem mod 2050 på den for samfundet billigste måde. 
default Download debatoplægget her >> (256 KB)

Download oplæg fra sessionen:
default Session 2 - Søren Dyck Madsen - Hvor står vi energipolitisk >>
(627 KB)
default Session 2 - Anne Højer - Energiaftalens analyser >> (2.86 MB)

Session 3 tager et overordnet syn på energisystemet og fokuserer på de eksisterende og nye sammenhænge i det fremtidige danske energisystem. Hvilke løsninger vil være nødvendige at tilføje, når vi ser på de udfordringer som det allerede foretagne valg af en voldsomt stigende energiproduktion baseret på fluktuerende vedvarende energi – især på el-siden? 

default Download debatoplægget her >> (264 KB)

Download oplæg fra sessionen:
default Session 3 - Torben Glar Nielsen - Fluktuationer, fleksibilitet og forsyningssikkerhed >> (2.95 MB)
default Session 3 - Peter Meibom - Elproduktion og fleksibilitet i en vindblæst fremtid >>
(1.53 MB)
default Session 3 - Søren S. Thomsen - Fjernvarmens rolle for samspillet i energisystemet >>
(2.94 MB)
default Session 3 - Anne Grete Holmsgaard - Transportsektoren, energipolitikkens sorte får >> (483 KB)

Session 4 fokuserer på, hvilke egenskaber de enkelte ”energiarter” har, og som hver især kan bidrage til etablering af en optimal sammensætning og funktion af det fremtidige danske energisystem. 
default Download debatoplægget her >> (264 KB)

Download oplæg fra sessionen:
default Session 4 - Bjarne Brendstrup - El-sektorens rolle fremover >> (2.78 MB)
default Session 4 - John Tang - Varmesektorens rolle fremover >> (3.24 MB)
default Session 4 - Susanne Juhl - Gas >> (2.26 MB)
default Session 4 - Jacob Møller - Biomasse i fremtidens energisystem >> (1.43 MB)

Session 5 fokuserer på den meget store rolle, som indsatsen for energibesparelser, energieffektivitet og fleksibilitet nødvendigvis må have for at gennemføre omstillingen frem mod 2050 billigst muligt. 
default Download debatoplægget her >> (274 KB)

Download oplæg fra sessionen:
default Session 5 - Jens Gorm Hansen - Energibesparelser i erhvervslivet >> (3.17 MB)
default Session 5 - Jeppe Juul - Energieffektiviseringer i transporten >> (6.32 MB)
default Session 5 - Peter Bach - Energieffektiviseringer i bygninger >> (1.11 MB)

Session 6 fokuserer på en gennemgang af de priser, afgifter og markeder, som findes i dag – med et blik frem mod, hvilke rammebetingelser, som vil være nødvendige og hensigtsmæssige at justere eller indføre for at fremme den danske energiomstilling frem mod 2050 på den for samfundet billigste og bedste måde. 
default Download debatoplægget her >> (326 KB)

Download oplæg fra sessionen:
default Session 6 - Jens Holger Helbo Hansen - Afgifter og tilskud på miljøområdet >> (5.98 MB)
default Session 6 - Marianne Eriksen - Eksisterende markeder og prisdannelse >>
(1.21 MB)
default Session 6 - Anders Kofoed-Wiuff - Afgifter og tilskud i fremtidens energisystem >> (337 KB)
default Session 6 - Morten Boje Blarke - Aggregeret eller autonom styring af smarte apparater >> (2.33 MB)

Session 7 fokuserer på den kommunale strategiske energiplanlægning og nødvendigheden af nationale energipolitiske retningslinjer som udgangspunkt for at tage de rigtige beslutninger på kort sigt, som også vil være en del af den optimale langsigtede omstilling af det samlede danske energisystem. 
default Download debatoplægget her >> (269 KB)

Aftenssessionen fokuserer på den økonomiske og funktionsmæssige situation, som de danske centrale og decentrale kraftværker står i allerede i dag. Her ses også på hvad der skal til for at disse værker kan komme fornuftigt igennem omstillingsfasen og på den fremtidige funktion af værkerne i den danske energifremtid frem mod 2050.
default Download debatoplægget her >> (264 KB)

Deltagerliste
default Kan downloades her>> (1.65 MB)

Evalueringsskema
default Kan downloades her>> (1.25 MB)

Centrale referencer
Vi har samlet en række referencer til strategier, planer, aftaler, notater, analyser og anbefalinger, som kan være nyttige i forhold til temaerne på Summer School 2013.
default Listen med referencer kan downloades her >> (291 KB)

 

Se også Energifondens hjemmeside for information: 
http://energifonden.net/summer-school/

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small